top of page

Soběsta(te)čnost je platforma pro sdílení zkušeností a inspirace pro přirozený, udržitelný a soběstačný způsob života. Přináší poznatky a zkušenosti z oblastí přírodního stavitelství a bydlení, alternativních zdrojů energií, permakultury a zdravého stravování, domácí výroby a zero waste, lokální ekonomiky a komunit, osobního rozvoje a dalších.

Poslání platformy Soběsta(te)čnost:

  • propojovat ty, kteří už něco vyzkoušeli a vědí, s těmi, kdo se to chtějí dozvědět - v prostředí festivalů, přednášek, škol, DDM, veřejných diskusí atd.

  • pořádat vlastní akce - Festival soběsta(te)čnosti a víkendové workshopy v průběhu roku

  • sdílet praktické návody pro jednoduché a okamžité změny,  které můžeme udělat v různých oblastech každodenního života

  • podpora projektů Sklenářka, Vrábsko a dalších

 
.jpg

Léto roku 2024

PSF_1624.jpg

28.6. - 2.7. 2023

bottom of page