Soběsta(te)čnost nabízí platformu pro všechny, kteří cítí zodpovědnost za stav životního prostředí i vlastní život, chtějí žít vědomě a s otevřeným srdcem a sdílet své zkušenosti. Přinese poznatky a zkušenosti z oblastí permakultury, přírodního stavitelství, zdravého stravování, domácí výroby, zero waste, alternativních zdrojů energií, lokální ekonomiky, komunit, osobního rozvoje a dalších.

Součástí platformy jsou i Festivaly Soběsta(te)čnosti, na Sklenářce (4.ročník) a ve Vrábsku (1.ročník). Festival vyklíčil z životní zkušenosti několika lidí, kteří se rozhodli žít v souladu s přírodou, sebou samým i ostatními bytostmi, způsobem života, který co nejméně zatěžuje životní prostředí a hledají cesty k větší svobodě soběstačnosti.

 

Koná se v přírodě, kde si můžeme užít trávu pod nohama, slunce nad hlavou, vítr ve vlasech a ucítit a uctít sílu Matky Země, která nám poskytuje vše, co k životu potřebujeme.

 

Poslání platformy Soběsta(te)čnost:

  • propojovat ty, kteří už něco vědí, s těmi, kdo se to chtějí dozvědět - v prostředí festivalů, škol, DDM, veřejných diskusí atd.

  • sdílet zkušenosti z vlastní cesty a inspirovat ostatní

  • prakticky ukázat, jaké okamžité změny k lepšímu můžeme udělat v různých oblastech každodenního života

  • podpořit projekt Sklenářky, Vrábska a jejich obyvatel, kteří se podílejí na přípravě i programu festivalu

  • podpořit i další místa, ekologicky zaměřená

 
.jpg

23. - 27.6. 2021

PSF_1624.jpg

3. - 8. 8. 2021